Top

Haderslev Kommune, IFAD TS og CUBIC underskrev i maj måned et letter of intent om at stifte ACE Denmark inden udgangen af juni måned 2018. Fredag d. 30. juni blev ACE Denmark (FMBA) stiftet på en stiftende generalforsamling i Industriens Hus i København.

ACE Denmarks bestyrelse består af:

  • Per Ludvigsen (formand), generalløjtnant, Struensee & Co
  • H.P. Geil, borgmester, (næstformand) Haderslev Kommune
  • Benny Graff Mortensen CEO fra virksomheden IFAD
  • Lars Kjøller, direktør, Hviidsminde Avionics
  • Henrik Bindslev, Dekan, Den Tekniske Fakultetsadministration, Syddansk Universitet
  • Michael Evan Goodsite, Prof., HoS – CEME, incoming HoS (a.i.) – ASP & Dir. Comm., ECMS. The University of Adelaide; Board member and advisor.
  • Willy Feddersen, kommunaldirektør, Haderslev Kommune

Målet for ACE Denmark som et offentligt privat samarbejde er at kunne skabe en højteknologisk udviklingspark for logistik, træning og simulation, vedlighold og uddannelse i relation til Fighter Wing Skrydstrup.

ACE Denmark – Aeronautical Center of Excellence – skal være den fysiske og organisatoriske ramme for en række virksomheder og institutioner, der  bidrager til træning og simulation, drift og vedligeholdelse, uddannelse og logistik i forhold til forsvarets og industriens behov på og i relation til Fighter Wing Skrydstrup, samt relaterede institutioner og industrier.

ACE Denmark skaber synergi og udviklingspotentialer til gavn for alle involverede og understøtter i et bredere perspektiv Danmarks sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser.

Målet er, at gøre ACE Denmark til flyproducenternes foretrukne samarbejdspartner inden for træning og simulation, vedligehold og drift, uddannelse, logistik og produktion af luftfartøjer/komponenter til luftfartøjer.