Top
 

Nyheder

Seneste nyheder om
ACE Denmark

ACE Denmark er nu stiftet som forening – og klar til at tage imod nye medlemmer

I industriens Hus blev der i dag stiftet en ny forening, der i et offentligt-privat samarbejde har til formål at understøtte og udvikle virksomheder, der beskæftiger sig med systemer, produkter og services indenfor forsvarsindustrien. Samarbejdet i foreningen ACE Denmark – Aeronautical Center of Excellence -er det første af sin art på forsvarsområdet i Danmark.

-Den nye bestyrelse og forening er resultatet af en proces, der har vist, at der er et betydeligt potentiale for dansk erhvervsliv i forhold til at skaffe opgaver og arbejdspladser til Danmark i forbindelse med stationeringen af både de nuværende og kommende nye kampfly på Flyvestation Skrydstrup, siger den nye formand, generalløjtnant Per Ludvigsen.

-I bestyrelsen ser vi gode muligheder i at skabe og understøtte offentligt-privat erhvervssamarbejde, der kan få positiv effekt på erhvervsudviklingen og betydning for uddannelserne i regionen. Det er disse muligheder, som vi med de brede kompetencer, der er repræsenteret i bestyrelsen nu går i gang med at arbejde for at realisere, siger formand Per Ludvigsen.

-Foreningen ACE Denmark skal udgøre et forum, hvor erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og eksperter kan mødes for sammen at skabe synergier og udvikle den samlede forsvarsindustri til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse, siger Per Ludvigsen.

For yderligere information kontakt Haderslev Kommune, Charlotte Enevoldsen, på mail: cene@haderslev.dk