Top
 

Mission

Mission ACE DENMARK

ACE DENMARK medvirker til at understøtte danske erhvervsinteresser ved at bidrage til vækst og skabelsen af arbejdspladser i Danmark inden for højteknologisk flyvedligeholdelse og relaterede brancher.  Dermed skabes og fastholdes arbejdspladser i Danmark, der ellers sandsynligvis ville være flyttet til udlandet.

ACE DENMARK vil ligeledes, i et tæt samarbejde med forsvaret, komplementere den militære operative vedligeholdelsesstruktur, med henblik på, at styrke danske sikkerhedsinteresser ved at støtte og skabe forudsætninger for en høj operativ rådighedsgrad på danske militære luftfartøjer, ligesom ACE vil skabe rammer for synergi mellem civile og militære flyvedligeholdelser.

ACE DENMARK opnår, fastholder og udvikler sin position ved, at:

  • tiltrække, rekruttere og fastholde de dygtigste og mest motiverede medarbejdere til industrierne i ACE DENMARK,
  • tilbyde opgaver og et arbejdsmiljø, hvor mennesker trives professionelt og menneskeligt,
  • involvere og engagere kunder med henblik på at målrette og tilpasse ydelser til kundens behov,
  • fastholde overblik over kundens behov, for derigennem at introducere optimale og kundetilpassede løsninger,
  • udnytte nærhed mellem ACE DENMARK og den klynge af militære anlæg og installationer, som i dag er hjemmehørende i Syddanmark og Haderslev-området, hvorved teknologisk og operativ synergi opnås,
  • sikre danske sikkerhedsinteresser, gennem en langsigtet høj forsyningssikkerhed og deraf afledt høj grad af operativ rådighedsgrad på de omfattede luftfartøjer.
  • udnytte de fordele der er ved, at medlemmerne er leverandør til og vedligeholder af luftfartøjer både civile og militære.