Top
 

Opgaver

Strategi og opgaver

ACE Denmark vil gennem ambitiøse og visionære aktiviteter, målsætninger og mål opnå de resultater, der konstant understøtter ACE Denmark’s mission og vision.

Engagement og kvalitet i opgaveløsningen

Flyproduktion, flyvedligeholdelse er et relativt begrænset og krævende marked, med forholdsvis få betydende udbydere. For at kunne gøre sig gældende på højeste niveau, er det afgørende, at mindre lande med få militære fly koncentrerer deres indsats og samarbejder på tværs af sektorer

Et eksempel er støtte til vedligehold og drift af F-16, i flyets resterende levetid frem mod 2024.

I en periode vil forsvaret være i en overgangsfase, hvor F-16 udfases og et nyt kampfly implementeres.

Man vil derfor skulle operere og vedligeholde to typer kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Denne dobbeltopgave vil udfordre den eksisterende vedligeholdelsesstruktur, og det vil være oplagt, at ACE Denmark inddrages i at løse opgaver på f.eks. eftersyn og de nødvendige mindre strukturprogrammer på F-16.

ACE Denmark bidrager til at udmønte Forsvarsministeriets “Open for Business” strategi til støtte for fremme af dansk erhverv.