Top
 

Vision

Vision

Visionen er at etablere et offentligt-privat samarbejde, der på baggrund af Fighter Wing Skrydstrups kompetencer og behov skaber en højteknologisk udviklingspark med positive afledte effekter for hele regionen ud fra princippet Government Owned, Contractor Operated (GOCO).

Baggrund for ACE Denmark

ACE Denmark skal være den fysiske ramme for en række virksomheder og institutioner, der sammen med Forsvaret bidrager til drift og vedligeholdelse af luftfartøjer.

ACE Denmark skaber synergi og udviklingspotentialer til gavn for alle involverede og understøtter i et bredere perspektiv Danmarks sikkerhedspolitiske og økonomiske interesser.

Målet er at gøre ACE Denmark til flyproducenternes foretrukne samarbejdspartner inden for vedligehold, drift og produktion af luftfartøjer.

ACE Denmark medvirker på denne måde til at sikre danske erhvervsinteresser og bidrager til vækst og skabelse af højteknologiske arbejdspladser i regionen. Alternativet kan blive, at den avancerede flyvedligeholdelse sker i udlandet.

ACE Denmark vil også medvirke til at styrke danske sikkerhedsinteresser i forhold til en høj operativ rådighedsgrad på danske militære luftfartøjer.

ACE Denmark kan desuden understøtte den omstilling og effektivisering, som Flyvevåbenet gennemgår i overgangen fra F-16 til F-35.

Faciliteter:

ACE Denmark placeres i forbindelse med Flyvestation Skrydstrup, gerne hvor der kan frigøres faciliteter og bygninger i forbindelse med de etablissementstilpasninger, der skal ske som følge af implementering af nye kampfly og den nye status som NATO Core Airbase.

Organisation:

ACE Denmark er etableret som en forening med begrænset ansvar, der fungerer som “paraplyorganisation” for de virksomheder der ønsker at være medlem af ACE Denmark.