Top

NYHEDSBREV nr. 1

ACE Denmark / Nyhed DK  / NYHEDSBREV nr. 1
22 dec

NYHEDSBREV nr. 1

ACE Denmark et vigtigt skridt videre

Virkeliggørelsen af et center for flyvedligeholdelse på Skrydstrup Flyvestation kom et vigtigt skridt nærmere på en workshop, som Haderslev Kommune og Syddansk Universitet afholdt torsdag d. 23. februar 2017.

Workshoppen var en såkaldt “mapping”, hvor inviterede nøglepersoner i fællesskab og havde til formål at skabe en fælles forståelsesramme for hvorledes de næste udviklingstrin er for etableringen af  ACE Denmark. Mappingen havde til formål

  • at understøtte processen med en klyngedannelse
  • skabe fælles forståelse for, hvordan der skal arbejdes videre med beskrivelse af en egentlig businesscase,
  • at skitsere rammer og muligheder
  • Udpege kerneaktører der kan være med i etableringen af ACE Denmark

Der blev skabt klarhed over, at klyngen med fordel kan tage afsæt i nogle store kernevirksomheder, hvortil er knyttet en række små og mellemstore virksomheder.

Målet er at etablere ACE som et dansk initiativ, der i international sammenhæng er anerkendt som et dansk initiativ til gavn for dansk sikkerhed, vækst og jobskabelse som en højt kvalificeret maintenence HUB.